VYTISKNOUT 
Jídelníček Aktuality

Pondělí až čtvrtek
od 7.00 hod. - 17.30 hod
pátek od 7.00 hod. - 17.00 hod.

FINANCE

FINANCE

FINANCE pro rok 2021 / 2022

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle zákona č.561/2004 Sb. Vždy na školní rok a je splatná k 15. dni následujícího měsíce. Od úplaty je osvobozeno dítě, jehož rodiče pobírají sociální příplatek a o osvobození požádají v rámci správního řízení.

Úplata za předškolní vzdělávání na období 1. 9. 2021– 31. 8. 2022 byla stanovena na
888,- Kč měsíčně.
Na účet školy do 15 dne v měsíci: Číslo účtu: 2000843349/0800, v.s.: 500, Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte

STRAVNÉ

STRAVNÉ

Výživové i finanční normy stanoví "Vyhláška č. 107 / 2005 o školním stravování." Z toho vyplývá výše stravného od 1. 9. 2017, které je stanoveno takto:

Děti do 6 let :

Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 9,- Kč
Celkem 41,- Kč denně

Děti, které v daném roce dovrší 7 let věku :

Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 25,- Kč
Svačina 9,- Kč
Celkem 42,- Kč denně

Platba za stravné se platí na účet školy do 15 dne v měsíci: Číslo účtu: 19-2000843349/0800, v.s.: přidělen vedoucí ŠJ, k.s.: 0308, Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte,

Rodičům je vždy na týden zveřejňován jídelníček.